ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.
Αρχική › Λειτουργία

Λειτουργία

Διάγραμμα Ροής

Σήμερα, στην Ελλάδα, η μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη και εν λειτουργία σταθερή μονάδα αποτέφρωσης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων είναι ο αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών απορριμμάτων του ΕΣΔΚΝΑ στα Άνω Λιόσια.