ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.
Αρχική › Εταιρεία

Εταιρεία

Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. αποτελεί μια καταξιωμένη δύναμη στο χώρο της διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και παροχής υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και αποτέφρωσης.

Κύριο αντικείμενο της Εταιρείας είναι η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την συλλογή των ιατρικών αποβλήτων και την λειτουργία και συντήρηση της κεντρικής μονάδας αποτέφρωσης του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Η ξεχωριστή θέση που κατέχει η Αποτεφρωτήρας Α.Ε. στο χώρο της διαχείρισης των Ιατρικών αποβλήτων είναι αποτέλεσμα των βασικών αρχών που έχει υιοθετήσει:

  • Σεβασμός στο Περιβάλλον
  • Σεβασμός στον Άνθρωπο
  • Καινοτόμες Λύσεις
  • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Ιστορικό

- Από 1ης Φεβρουαρίου 2007 τίθεται σε ισχύ η υπ’ αρ. 1052/31-1-2007 δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την συλλογή των ιατρικών αποβλήτων και τη λειτουργία και συντήρηση της κεντρικής μονάδας αποτέφρωσης του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. στα Άνω Λιόσια Αττικής. Ανάδοχος της σύμβασης αναδείχτηκε, κατόπιν ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού και του σχετικού προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η κοινοπραξία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε.».

- Η Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε. μαζί με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ιδρύουν την ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, με διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.», με σκοπό τη λειτουργία του συστήματος συλλογής, μεταφοράς και αποτέφρωσης στα πλαίσια των αναγκών της Κοινοπραξίας.

Ομάδα Διοίκησης

Γεώργιος Μπούμπουκας

Γεώργιος Μπούμπουκας
Διευθυντής Λειτουργίας
g.bouboukas@apotefrotiras.gr
Περισσότερες πληροφορίες

Ιωάννης Καλαφάτης

Ιωάννης Καλαφάτης
Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος
y.kalafatis@apotefrotiras.gr
Περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό Προσωπικό

Χάιδω Χαριτίδη

Χάιδω Χαριτίδη
Γραμματεία
apotefr@otenet.gr
Περισσότερες πληροφορίες